Gyakornoki pályázat

Az ELTE BTK Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézete a 2015/2016. tanévre gyakornoki pályázatot hirdet a legalább 2 BA-s félévet eredményesen elvégzett, a nyelvészet iránt érdeklődő hallgatók számára az Intézet bármely tanszékére (Magyar Nyelvtörténeti, Szociolingvisztikai, Dialektológiai Tanszék; Mai Magyar Nyelvi Tanszék; Fonetikai Tanszék; Finnugor Tanszék; Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék; Magyar mint Idegen Nyelv Tanszék), az alábbi feltételekkel:

 

Amit kínálunk:

– a gyakornokok bekapcsolódnak a tanszék tudományos, közösségi, oktatói tevékenységébe,

– lehetőséget kapnak kutatócsoportjaink munkájában és a tanszéki diákműhelyekben való részvételre,

– mentort választhatnak a tanszék munkatársai közül,

– kérésre írásos igazolást adunk a végzett munkáról,

– kérésre a végzett munka alapján ajánlást adunk ösztöndíjakhoz, álláspályázatokhoz.

 

Amit kérünk:

– aktív részvételt a tanszék közösségi, szakmai életében,

– a tanszék, illetve az intézet által rendezett tudományos konferenciák, szakmai programok szervezésének segítését, ezeken való részvételt,

– a választott kutatási téma eredményeinek rövid bemutatását a tanév végén.

 

A gyakornoki megbízás nem jár díjazással.

 

A gyakornoki pályázatnak tartalmaznia kell:

 

1. Szakmai önéletrajzot

  • elérhetőségi adatokat: telefonszám, cím, ímélcím.

  • az eddigi egyetemi pályafutásról szóló rövid beszámolót (szakok, félévek száma, eredmények).

2. Motivációs levelet

  • rövid beszámolót a pályázó speciális nyelvészeti érdeklődéséről, a jövőbeni – akár a tanszék kutatási témáihoz kapcsolódó – tervéről,

  • a mentorként választott tanszéki oktató megnevezését.

3. A Neptunból kinyomtatott kimutatást az elvégzett tanegységekről, szerzett jegyekről.

4. Ajánlást a tanszék valamelyik oktatójától vagy a mentorként felkért tanszéki kollégától.

 

A befogadásról az érintett tanszék vezetője dönt, a megbízólevelet az intézetigazgató állítja ki.

 

A gyakornoki pályázatok beadási határideje: 2015. szeptember 25.

 

A pályázatokat a Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet titkárságán kérjük leadni.

 

Budapest, 2015. szeptember 7.

 

Dr. Juhász Dezső

intézetigazgató egyetemi tanár s. k.