Új utak a gyermeknyelvi kutatásokban - konferencia

Az NKFIH K120234 számú „Temporális jellemzők korpuszalapú vizsgálata gyermekek beszédében” kutatási pályázat projektnyitó konferenciája

 

MEGHÍVÓ

 

A konferencia időpontja: 2016. december 1. (csütörtök)

Helye: ELTE Bölcsészettudományi Kar, 1088 Budapest, Múzeum krt. 4. Gólyavár, B terem

Szeretettel várjuk a konferencián az érdeklődő oktatókat, kutatókat, gyakorló pedagógusokat és hallgatókat. A konferencián részvételi díj nincs, de a részvétel előzetes regisztrációhoz kötött. Kérjük, hogy jelentkezését 2016. november 20-ig küldje el a gyermeknyelv (kukac) gmail.com címre.

 

Program

14:00-14:15 Köszöntők
14:15–14:30 Gósy Mária: Anyanyelv-elsajátítás: kutatási irányok, módszerek, lehetőségek
14:30–14:45 Bóna Judit: GABI: Gyermeknyelvi beszédadatbázis a kutatásban
14:45–15:00 Vakula Tímea– Váradi Viola: Gyermeknyelvi hangfelvételek rögzítésének és lejegyzésének tapasztalatai
15:00–15:15 Markó Alexandra – Csapó Tamás Gábor – Deme Andrea – Gráczi Tekla Etelka – Varjasi Gergely: A gyermeki artikuláció vizsgálata – Új lehetőségek a hazai kutatásban
15:15–15:30 Horváth Viktória: Kisiskolások spontán beszédének temporális jellemzőiről
15:30–15:45 Szünet
15:45–16:00 Tar Éva: A szó eleji zárhangok zöngésségi tulajdonságai beszédhanghiba tüneteit mutató gyermekek beszédprodukciójában
16:00–16:15 Neuberger Tilda: Kisiskolások spontán beszédének lexikális elemzése
16:15–16:30 Auszmann Anita: Gyermekek magánhangzói 7 és 13 éves kor között
16:30–16:45 Krepsz Valéria–Gósy Mária: Morfémaidőzítési sajátosságok az anyanyelv-elsajátításban
16:45–17:00 Zsák Éva Indira: A verbalitás és a vizualitás hatása gyermekek szövegértésére
17:00 Zárszó