Oktatási tevékenység

Az oktatás célja a fonetikának, azaz a beszéd tudományának a megismertetése. A fonetika interdiszciplináris tudomány, amely számos más humán és reál tudományterülettel érintkezik. Oktatása ezért sokféle ismeret, határterületi eredmény átadását jelenti.

A hallgatóink olyan ismeretek birtokába juthatnak, amelyekre bármely, a beszéddel kapcsolatos tárgy tanulása építhető lesz; másfelől számos, a beszéddel kapcsolatos gyakorlati tevékenységben is jártassá tesz. A fonetika elméleti ismeretein túl előtérbe kerülnek a közvetlen gyakorlati vonatkozások is. Az oktatás során – valamennyi kurzusban – a magyar fonetika legjobb és leghaladóbb hagyományainak a folytatását valósítjuk meg. Emellett természetesen figyelembe vesszük a nemzetközi eredményeket, amelyeket beépítünk az oktatási tematikába. Lehetőséget teremtünk a hallgatóinknak önálló kutatás folytatására, illetőleg a tanszék kutatásaiban való aktív részvételre.