kutatók éjszakája 2013

Kutatói tevékenység

A Fonetikai Tanszék kutatásai a spontán beszéd fonetikai szerkezeteire irányulnak.

 

Oktatási tevékenység

Az oktatás célja a fonetikának, azaz a beszéd tudományának a megismertetése. A fonetika interdiszciplináris tudomány, amely számos más humán és reál tudományterülettel érintkezik. Oktatása ezért sokféle ismeret, határterületi eredmény átadását jelenti.